Panostaminen teknologiaan on taistelua paremman huomisen puolesta

Ilmastonmuutos on aikamme suurin globaali ongelma, jonka torjumiseksi on tehtävä jotain nyt. Sen pysähdyttäminen ja torjunta vaatii kaikkien tahojen sitoutumista yhteisiin päätöksiin, ja samalla myös tietynlainen talouden kasvattamiskulttuuri joutuu uudenlaiseen valoon. Suomi on sitoutunut muiden EU-maiden kanssa vähentämään teollisuuden päästöjä merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. Se ei kuitenkaan yksin riitä, vaan taisteluun tarvitaan panostamista teknologian kehitykseen, jonka avulla on mahdollista säilyttää maan kilpailukyky ja tuottaa samalla uudenlaisia ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja.

Teknologiaan tarvitaan juuri nyt enemmän määrärahoja kuin koskaan. Erilaiset mullistukset digiaikaan siirtymisessä ovat voineet tuntua pelottavilta, mutta totuus on, että vain kehittynyt teknologia pystyy tarjoamaan ihmiskunnalle avun ilmastonmuutoksen torjunnassa. On suurien mullistusten ja elämäntavan muutoksen aika.

Nopeat teknologiset läpimurrot ovat antaneet tutkijoille työkalut kehittää uusia ratkaisuja eri aloilla, ja nyt tarvitaan toimia niiden sopeuttamiseksi arkeemme. Joudumme laittamaan kulutustottumuksemme ja vapaa-ajan viettotapamme puntariin, jossa suurimman painon ottaa ympäristön tila ja tulevaisuutemme.

Teknologiset apuvälineet

Suomi kuuluu niihin valtioihin, joilla on korkean koulutuksen ja tutkimustyön ansiosta mahdollista kulkea etulinjassa ilmastonmuutoksen torjunnan tiellä. Suomi vie vuosittain ulkomaille melko suuren määrän korkealaatuisia energiateollisuuden käyttämiä laitteita, ja niiden lisäksi palveluihin kuuluvat myös huoltotyöt ja koulutus. Alalla painiskellaan uusien ratkaisujen, kuten ympäristöteknologian kehittämisen, parissa; esimerkiksi vetyteknologia ja älykkäät sähköverkot ovat tällä hetkellä tutkimus- ja testaustyön alla. Näiden uusien ratkaisujen käyttöönotto ja myynti muihin maihin hyödyttää kaikkia osapuolia.

Yksi alan suurimpia sudenkuoppia on teollisuuden siirtyminen maihin, joissa säädökset ovat löyhiä. Tällöin tiukkojen päästörajoitusten alueelta siirrytään maihin, joissa tuotanto on edullisempaa, ja ilmastonmuutoksen torjunta vaarantuu päästöjen lisääntymisen takia.

Suomi ja muut kehittyneet valtiot joutuvat vastaamaan asiaan kokonaisvaltaisella suunnitelmalla, jossa ovat mukana kaikki tahot yksityisyrittäjistä valtion päättäviin tahoihin. Tarvitaan rahaa tutkimustyöhön ja ilmapiiri, jossa uusien laitteiden ja tuotantoratkaisujen nopea käyttöönotto helpottuu. Yksittäisten toimijoiden on mahdoton taistella tuulimyllyjä vastaan, elleivät kaikki puhalla samaan suuntaan.

Pitkäjänteisiä ratkaisuja

Moni muistaa omien isovanhempien 30 vuotta palvelleet pesukoneet ja televisiot, mutta nykyisin tuotteiden elinkaari sen sijaan tuntuu lyhentyneen. Tulevaisuudessa joudumme palaamaan ainakin tässä asiassa menneeseen, mutta uusin keinoin. Tuotetta hankkiessa olisikin hyvä keskittyä sen kaikkiin puoliin kuten elinkaareen, sen aikana syntyneisiin päästöihin ja tietysti myös säästöihin. Ostopäätös on yksittäisen ihmisen mielenilmaus, ja sen avulla yrityksen toiminta saa hyväksynnän. Pelkkä tuotteen toiminta ja hinta eivät enää riitä, vaan tuote itsessään on isompi kokonaisuus.

Kotien energiankulutus on lisääntynyt nopeasti, kun koteihin on tullut digibokseja, kuivausrumpuja, ilmalämpöpumppuja, tietokoneita ja muita arkea helpottavia ratkaisuja. Uusissa älytaloissa pyritään kohdistamaan energiankulutus oikeaan paikkaan, jolloin saadaan säästöä esimerkiksi valaistuksessa ja ilmastoinnissa. Elinkaariajattelua ja säästötoimia asumisessa tukee myös ajatus siitä, ettei kaikkea tarvitsee omistaa itse. Yhä useampi käyttää kimppakyytiä, katsoo ohjelmansa tietokoneen kautta ja vuokraa tarvittaessa harvoin käytössä olleet laitteet. Kotitalouksissa on syytä kiinnittää huomio laitteiden energiankulutukseen, sillä niissä on merkittäviä eroja.

Ratkaisuna sähköistyminen ja älyverkot

Joitakin vuosia sitten sähköautot ja hybridiautot tuntuivat vielä kaukaisilta asioilta, mutta nyt ne ovat osa liikennettä. Niiden siirtymiseen polttoaineilla kulkevista autoista laajemmassa mittakaavassa on kuitenkin vielä matkaa. Sähköautoja varten tarvitaan latauspisteitä niin koteihin kuin myös teiden varsille. Uusissa automalleissa on tehty laajaa tutkimusta akkujen kimpussa, sillä sähkön lataaminen ja pidemmät ajomatkat ovat olleet pulmakohtina kehityksessä. Suurin osa ihmisistä käyttää arjessa autoa melko lyhyihin siirtymiin, ja energiaa säästäviä autoja nähdään varmasti liikenteessä pian yhä enemmän.

Yksi suurimpia ponnistuksia ovat olleet älykkäät sähköverkot, joissa hyödynnetään viestintä-, teknologia- ja automaatioteknologiaa. Sen yksi tärkeimpiä puolia on mahdollisuus varastoida sähköä. Ympäristöystävällisten energiantuotantomuotojen kuten vesi- ja aurinkovoiman yksiä kompastuskiviä ovat olleet niiden epätasainen saatavuus luonnonolojen vaihtelun mukaan. Uusissa verkoissa ongelmaa ei enää ole, ja monet asuinalueet voidaan kytkeä kokonaisuudessaan uusiin verkkoihin, jotka on pilkottu pieniin osiin. Tällöin lähialueen tuulivoima valjastetaan asuinalueen käyttöön, ja siinä otetaan huomioon kulutuspiikit ja mahdolliset tuotannon vaihtelut.

Yhteinen päämäärä monenlaisin asein

Teknologian alan yrityksillä on tutkimustyön alla lukuisia ratkaisuja, joiden avulla ilmastonmuutosta on mahdollista hidastaa tai pysäyttää se kokonaan. Se vaatii kuitenkin resursseja ja laajempia toimia. Ilmastonmuutosta vastaan voidaan taistella aurinkoenergian, bioenergian, vetyteknologian, tuulivoiman, vesivoiman ja polttokennojen avulla.

Lämmön-, jäähdytyksen- ja sähköntuotannon saralla joudutaan tekemään muutoksia, jotka koskettavat myös yksityistalouksia. Jokaisen on oltava valmis muuttamaan elintapojaan ja ajatusmallejaan. Millaiseen tuotteeseen kannattaa panostaa ja millaisia luonnonvaroja minä kulutan, nousevat keskeisiksi kysymyksiksi jokaisen kohdalla.

Energiatehokkuutta omaan elämään

Ilmastonmuutoksessa valtiot ja yritykset ovat ratkaisevassa osassa, mutta kaikki alkaa ruohonjuuritasolta. Ihmisten ja tavaroiden turha liikuttelu saastuttavien päästöjen kustannuksella on merkittävä asia, johon jokainen voi vaikuttaa itse. On iso ero ostaa kotimaisia ruokatuotteita kuin toiselta puolelta maailmaa lennätettyjä hedelmiä. Kehittyvien tietoverkkojen ansiosta yhä useammat asiat siirtyvät verkkoon; niin myös liikekonferenssit, lääkärin vastaanotto ja työn tekeminen. Erilaiset teknologiset ratkaisut luovat ihmisille puitteet elää yhä niukentuvien luonnonvarojen mukaan, ja jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omien kulutustottumusten avulla.