Ilmastonmuutos – matkailun varjopuoli

Matkailu on nopeimmin kasvava toimiala, ja se on merkittävä työllistäjä Euroopassa. Monissa valtioissa sen osa bruttokansantuotteesta on huomattavassa roolissa. Matkailu perustuu pitkälti liikkumiseen paikasta toiseen, ja matkailusta innostuneet ihmiset haluavat nähdä erilaisia kulttuureita sekä nauttia erilaisesta ilmastosta ja uusista nähtävyyksistä. Se tarkoittaa matkustamista joko lentäen tai maateitse joskus jopa toiselle puolelle maailmaa. Suurin matkailusta syntyvä haitta on juuri liike, josta aiheutuu suurin osa matkailun päästöistä. Matkustamisen lisäksi päästöjä syntyy myös majoitus- ja kohdepalveluista.

Suomesta tehdyt pakettimatkat suuntautuivat vuosikymmenien ajan pääasiallisesti aurinkorannoille. Haluttiin nauttia lämmöstä silloin, kun kotimaassa paukkui pakkanen tai kesä olikin sateinen. Matkailu on nykyisin moniulotteisempaa, mutta matkakohdetta valitessa ilmasto on edelleen merkittävä tekijä. Lumen ansiosta Alpeilla lasketellaan puuterilumessa ja Välimerellä nautitaan rantalomista syyslomienkin aikaan. Ilmastonmuutos on kuitenkin muuttamassa ilmastoa suuntaan, joka tulee aiheuttamaan mittavia muutoksia lomakohteiden aktiviteeteissa. Tulevaisuudessa loma-ajankohdat ja suosikkimaat lomailun suhteen voivat muuttua ratkaisevasti juuri yleisen lämmönnousun takia.

Ilmastonmuutoksen voittajat ja häviäjät – onko heitä?

Eurooppa on matkailualan moottori, sillä suurin osa maailman matkoista suuntautuu juuri tälle mantereelle. Kolme maailman suurinta matkailumaata ovat Espanja, Ranska ja Italia, ja merkittävin matkailuryhmä ovat eurooppalaiset itse. Ilmastonmuutoksen suhteen on tehty monenlaisia arvioita, joiden mukaan Euroopan lämpötilat tulevat nousemaan keskimäärin 4 astetta ja samalla sateet vähenevät. Tämän muutoksen myötä aurinkorannat siirtyisivät Välimereltä Itämerelle. Keski-Euroopan vähenevät sateet vetäisivät alueelle lisää matkailijoita, mutta toisaalta matkailu Alpeille laskisi lumentulon vähetessä ja lumirajan noustessa korkeammalle.

Pohjois-Eurooppa on vasta monessa mielessä tulevaisuuden kohde. Kiinnostus aluetta kohtaan on kasvamassa, ja alueen erilainen kulttuuri, mielenkiintoiset luontokohteet ja vakaa yhteiskunnallinen tilanne ovat nousevia valtteja. Ilmaston lämpenemisen myötä alueen lomakausi pitenisi ja mahdollisuudet rantalomiin paranisivat.

Ilmastonmuutos haavoittaa eniten niitä kohteita, joilla on matkailun suhteen vain yksi valtti kuten aurinko ja rannat. Kaupunkikohteissa ja tärkeillä nähtävyyksillä riittää matkailijoita tulevaisuudessakin, sillä niissä houkuttimet eivät perustu yhtä vahvasti ilmastoon. Ilmastonmuutoksella on kuitenkin monikantoisia vaikutuksia, jotka on kaikki huomioitava.

Sopeutuuko matkailuala muutokseen?

Tulevaisuuden kohderyhmä matkailussa ovat suuret ikäluokat, jotka ovat jääneet eläkkeelle ja nuoret, hyvin toimeentulevat nuoret, joille matkustaminen viikonlopuksi ulkomaille on sama kuin mökkireissu lähikuntaan. Alppien huonontuva lumitilanne monissa kohteissa on ajanut ne jo nyt käyttämään tekolunta. Lumetus on kuitenkin ympäristöä kuormittava keino, ja sen kustannukset ovat korkeat. Tulevaan ilmastonmuutokseen joudutaankin varmasti monissa kohteissa varautumaan täysin uudenlaisin elinkeinoin; ellei lunta ole, on keskityttävä muunlaisiin aktiviteetteihin. Alpeilla mahdollisuuksina ovat esimerkiksi vaellusreitit ja terveysmatkailu.

Ilmastonmuutoksella on matkailun kannalta positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia. Se, onnistuvatko maat kääntämään muutokset voitoiksi tai ainakin selviämään niiden kanssa, jää nähtäväksi. Ilmastonmuutoksen kieltäminen ei ainakaan anna kovin positiivista kuvaa matkailumaasta, joten tulevaan olisikin hyvä reagoida jo nyt. Ilmastonmuutoksen kannalta haitallisia nähtävyyksiä, energiasyöppöjä palveluita ja suuria päästöjä tuottavia aktiviteettejä voidaan vaihtaa jo nyt sellaisiin, jotka eivät kuormita luontoa. Vakaat valtiot pystyvät käsittelemään kriisitilanteita helpommin kuin kehitysmaat, joissa matkailu saattaa olla ainoa keino selvitä.

Miten matkailualan kannattaa reagoida ilmastonmuutokseen?

Matkailualalla matkanjärjestäjät ja matkailutoimintaa ohjaavat tahot ovat tiennäyttäjiä. Heiltä voidaankin odottaa suuntauksia, joiden avulla hiilidioksidipäästöjä voidaan pienentää. Huvimatkailun lisäksi liikematkailijoilla on vastuu omasta toiminnastaan; yritysten on mahdollista panostaa yhä vahvemmin digitaalisiin laitteisiin ja niiden kautta käytäviin neuvotteluihin sen sijaan, että jokaiseen kokoukseen olisi lähetettävä yrityksen edustaja. Matkanjärjestäjät taas pystyvät oman kenttätutkimuksensa avulla neuvomaan matkailijoita ympäristöystävällisten palveluiden ja aktiviteettien pariin. Se taas auttaa kohdemaan asukkaita kanavoimaan yhä enemmin palveluita kyseiselle sektorille.

Lentomatkailun sijaan matkanjärjestäjät voivat panostaa aiempaa enemmin junamatkailuun. Mielenkiintoiset kiertomatkat junalla tai laivalla ovat muutenkin nousussa, sillä yhä useammalle matkailijalle itse matkalla oleminen alkaa olla tärkeämpää kuin kohteeseen nopeasti lentäminen. Raiteiden avulla löydetään taatusti myös uusia lomakohteita ja samalla lähimatkailu pääsee nousuun. Ilmastonmuutoksen uskotaankin kasvattavan kotimaan matkailua, sillä erilaiset päästörajoitukset ja -verot tekevät kaukomatkailusta aiempaa hinnakkaampaa, ja moni jo nyt valitsee kohteensa lähempää. Lomamatkojen pidentäminen on yksi vaihtoehto, jonka ansiosta lentojen määrä vähenee.

Loppu lentämiselle?

Lentomatkustamisen syyttely ilmastonmuutoksen aiheuttajaksi saa aikaan monenlaisia tunteita. Monille vuosittaiset lentolomat tuntuvat oikeutetuilta, ja syyttely tuntuu kohtuuttomalta. Totuus on, että lentomatkailu on lisääntynyt hurjaa vauhtia koko 2000-luvun ajan, kun uusia reittejä on avattu ja alaa ovat valloittaneet halpalentoyhtiöt. Aiemmin useat junalla tai bussilla kuljetut matkat tehdään nykyisin lentäen.

Polttoaineverot ovat jo arkipäivää, mutta tulevaisuudessa lentomatkustamista saattavat koskea nykyistä kovemmat verotukset, jos ilmastonmuutoksen kanssa halutaan todenteolla kamppailla. Lentomatkailu tuskin loppuu, mutta se kaipaa kipeästi päästöystävällisempiä koneita.

Ilmastonmuutokseen vastataan toimimalla

Ilmastonmuutos koskee kaikkia, ja sen seurannaisvaikutuksista osa on vielä hämärän peitossa. Suomessa ilmasto lämpenee, mikä saattaa tuntua mukavalta monista matkailualan yrittäjistä, mutta sillä tulee olemaan moninaisia vaikutuksia luontoon ja vuodenaikoihin. Matkailuvalttimme joulu jäisi varmasti lumettomaksi, ja muutos vaikuttaisi epäedullisesti myös puustoon ja eläimiin, jotka ovat Suomen luontomatkailun valtteja. Vedenpinnan nousu ja tulvat saattavat tuoda myös omat ongelmansa matkailuun. Jokaisen henkilökohtaisilla valinnoilla matkailijana ja kuluttajana on kauaskantoisia vaikutuksia, sillä toimintaa tarvitaan nyt.