Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa todellisia uhkia

Kansainvälinen tiedeyhteisö on toistuvasti saavuttanut tuloksia, jotka todistavat, että ilmaston lämpeneminen on todellinen ja ihmisten toiminnasta seuraava ilmiö. Suurin ihmisten aiheuttama kuorma ilmastolle ovat hiilidioksidipäästöt (CO2), joiden määrä ei koskaan aikaisemmin ole ollut niin korkealla kuin nyt.

Kasvihuonepäästöt ovat globaalin ilmaston lämpenemisen suurin aiheuttaja ja näitä päästöjä syntyy esimerkiksi öljystä, hiilestä ja maakaasusta, jotka lisäävät hiilidioksidia ilmakehään. Nämä kasvihuonepäästöt aiheuttavat maapallon ilmakehän lämpenemistä ja lisäksi hiilidioksidia sitoutuu myös meriin, jossa se aiheuttaa vahinkoa merielämälle.

Ilmaston lämpeneminen ei ole uusi ilmiö. Kautta aikojen luonnonilmiöt, kuten tulivuoren purkaukset ja El Niño, ovat vaikuttaneet maailmanlaajuisesti lämpötiloihin. Ihmisten aikaansaama teollistuminen on kuitenkin kaikista suurin vaikuttaja lämpötilaan, ja 1800-luvun jälkeen maapallon keskimääräinen lämpötila on kohonnut 1,5 celsiusastetta. Tämä ei ehkä kuulosta paljolta, mutta jo pienikin lämpötilan nousu on aiheuttanut merenpinnan nousun 20 cm:llä sekä jäätiköiden hälyttävän sulamisen. Ilmaston lämpeneminen on todellinen riski elämälle maan päällä ja aiheuttaa monia vakavasti otettavia uhkakuvia.

Tulvat ja merenpinnan nousu

YK on varoittanut, että arvio ilmastonmuutoksen aiheuttamasta 2 celsiusasteen lämpötilan noususta on liian alhainen, ja että todellinen lämpötilan nousu tulee lähenemään 3 celsiusastetta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että maailmankartta voidaan joutua laittamaan uusiksi. Merenpinta tulee nousemaan uhaten satoja miljoonia ihmisiä, jotka asuvat rannikoilla ympäri maailmaa. Merenpinta nousee, sillä jäätiköt sulavat ilmaston lämpenemisen myötä. Merenpinnan nousu aiheuttaa tulvien lisäksi enemmän myrskyjä ja YK ennustaakin, että merenpinnan nousu tulee aiheuttamaan valtavia kustannuksia.

Tulvat tulevat erityisesti vaikuttamaan eri Aasian maissa ja varsinkin saarivaltioissa kuten Japanissa. Muita uhan alla olevia alueita ovat esimerkiksi Aleksandrian kaupunki Egyptissä, Rio de Janeiro Brasiliassa, Shanghai Kiinassa sekä Miami ja itärannikko Yhdysvalloissa. Pienet saarivaltiot ovat vaarassa kadota kokonaan.

Tulvien lisäksi merenpinnan nousu aiheuttaa eroosiota, pohjavesialueiden saastumista, elintilan kapenemista tai katoamista, kalojen, lintujen ja kasvien elintilan pienenemistä, sekä maatalouden katoamista tulva-alueilta. Merenpinnan nousu aiheuttaa vakavia seurauksia niin ihmisten kuin luonnon elinehdoille.

Äärimmäiset sääilmiöt

Ilmaston lämpeneminen on todistetusti vaikuttanut sademäärään. IPCC:n mukaan sademäärä on kasvanut ihmisten toiminnan seurauksena ympäri maailmaa. Sademäärän on ennustettu kasvavan alueilla, jotka ovat jo nyt kosteita, kuten trooppisilla alueilla. Vastaavasti sademäärän on ennustettu vähenevän alueilla, jotka kärsivät jo nyt kuivuudesta, kuten päiväntasaajan alueella. Pitkän ajan ennusteet maalaavat uhkakuvaa pitkistä kuumista ajanjaksoista ja lämpöaalloista, jotka taas aiheuttavat jäätiköiden sulamista ja tulvia. Jo nyt monet äärimmäiset sääilmiöt, kuten kuivuus, ovat todellisia ongelmia esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Merenpinnan lämpötilan nousu aiheuttaa myös enemmän hurrikaaneja. Merenpinnan lämpötilan viimeaikainen nousu on yhdistetty ihmisten toiminnasta aiheutuneisiin päästöihin. 1980-luvulta lähtien hurrikaanien määrä on noussut merkittävästi ja niillä voi olla katastrofaalisia seurauksia. Hurrikaanien lisäksi myös muut äärimmäiset myrskyt ovat lisääntyneet ilmaston lämpenemisen seurauksena. 1950-luvulta lähtien lumimyrskyt ovat lisääntyneet merkittävästi ja myös tornadot, rankkasateet ja ukkosmyrskyt ovat saattaneet lisääntyä ilmaston lämpenemisen myötä. Myrskyt aiheuttavat suuria taloudellisia ja henkisiä vahinkoja ympäri maailmaa.

Uhka eläinkunnalle

Olet varmasti nähnyt kuvia jääkarhuista ajelehtimassa sulaneilla jäälautoilla etsien epätoivoisesti saalista ravinnoksi. Jääkarhu on vain yksi laji tuhansien joukossa, joiden elinehdot ovat uhattuna ilmaston lämpenemisen myötä. Monet lajit ovat vaarassa kadota kokonaan.

Nopeat muutokset ilmastossa vaikeuttavat aiheuttavat ongelmia lajeille, jotka ovat tottuneet hitaisiin ja luonnollisiin muutoksiin ekosysteemissä. Lämpötilamuutokset ja veden saanti vaikuttavat eläinten elinehtoihin, pakottaen ne muuttamaan uusille alueille. Mutta ihmiset vievät yhä enemmän elintilaa eläimiltä ja saattavat estää siirtymisen suotuisimmille alueille.

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa jo nyt hälyttävän paljon monien eläinten luontaisiin ja syklisiin tapahtumiin. Esimerkiksi linnut ovat alkaneet siirtää etelään muuttoa ja lisääntymisen hetkeä myöhemmäksi. Monet talviunta nukkuvat eläimet ovat alkaneet herätä aikaisemmin keväällä lämpötilojen nousun seurauksena.

Tutkijoiden mukaan eläimiä, jotka kärsivät eniten ilmaston lämpenemisestä, ovat mm. karibut, arktiset ketut, sammakot, jääkarhut, pingviinit, harmaasudet ja lohet. Näiden eläinten kokema uhka on myös uhka ihmiskunnalle, sillä ne pitävät yllä myös meille tärkeitä ekosysteemeitä.

Kasvavat terveysmenot

Ilmansaasteet, lämpöaallot, hurrikaanit, hyttysten levittämät taudit, allergiat, tulvat ja maastopalot tulevat yleistymään ilmaston lämpenemisen seurauksena, lisäten terveyskustannuksia ympäri maailmaa. Tapaturmien, sairauksien ja kuolemien riski kasvaa ilmaston muutosten myötä. Ilmaston lämpenemisen aiheuttamat terveysriskit eivät jakaudu tasaisesti ympäri maailmaa, vaan tietyt alueet tulevat kärsimään terveysuhista muita enemmän. Rannikoilla ja suurissa kaupungeissa asuvat ovat muita enemmän alttiita tulville ja ilmansaasteille, kun taas lapset, vanhukset ja sairaat ovat enemmän alttiita uusille tartunnoille sekä myös jo edellä mainituille uhille.

Uhka maailmanrauhalle

On selvää, että ilmaston lämpeneminen aiheuttaa uhkia elämälle, elintavoille ja turvallisuudelle. Konfliktit tulevat lisääntymään ja erot rikkaiden ja köyhien välillä kasvavat ilmaston lämpenemisen myötä. Monet ihmiset joutuvat jättämään asuinalueensa, mikä on jo todellista esimerkiksi Fidziä ympäröivillä matalilla saarilla. Noin 22,5 miljoonaa ihmistä vuodessa joutuu muuttamaan ilmastoon ja säähän liittyvien katastrofien vuoksi. Vaikka kansainvälinen yhteisö on tehnyt aktiivisia suunnitelmia ja toimia ihmiskunnan suojelemiseksi, niin ilmaston lämpeneminen on edelleen kasvava uhka elinehdoille ympäri maailmaa.